Contact Us

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ximgocom
New Member
Member Profile
Ximgo chia sẻ thông tin kinh nghiệm cẩm nang, món ăn và Ẩm Thực Du Lịch đặc sắc tại những Địa Điểm Du Lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng như điểm Du Lịch nổi tiếng Quốc Tế. Bằng việc giới thiệu trang tin tức du lịch XIMGO.com này như là một sự khẳng định tâm huyết và quyết tâm của đội ngũ XIMGO đang ngày đêm xây dựng và phát triển trang web nhằm đưa du lịch Việt Nam lên một vị thế mới trong khu vực và quốc tế. Địa chỉ Số 01, Ngõ 24 Phố Phúc Hoa, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam, 100000 Sđt 0334236236 Mail ximgocom@gmail.com - info@ximgo.com Hashtags #ximgo #dulich #dulich #dulichvietnam ##dulichquocte #kinhnghiem#dulich Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng trang thông tin điện tử du lịch của XIMGO JSC (Sau đây gọi tắt là mảng "XIMGO TIN TỨC") đây là một chuyên trang dành riêng cho các thông tin về cẩm nang, kinh nghiệm du lịch, review đánh giá các địa điểm du lịch trong và ngoài nước kết hợp với việc giới thiệu các món Ẩm thực du lịch nổi tiếng nhất.
Member Stats
Posts 0
Solutions 0
Kudos Given 0
Kudos Received 0
Member Since ‎06-25-2020